Terug naar productlijst

DUODROPS

cellulosederivaat en polyvidon

cellulosederivaat en polyvidon - oogdruppels

Eigenschappen
Door het gebruik van zowel polyvidon als cellulosederivaat behoeft de viscositeit van
de kunsttraan niet onnodig hoog te zijn, zodat mogelijke oogirritaties tengevolge van
de viscositeit voorkomen worden. Duodrops is een steriele, visceuze, neutrale en
isotone vloeistof. Het verlaagt de oppervlaktespanning. Door de speciale keuze van de
excipiënten is de vloeistof niet cytotoxisch (schadelijk) voor het cornea- en
conjunctiva-epitheel. Evenmin treden allergische reacties op van de conjunctiva en de
oogleden. Duodrops bevat geen calcium-onttrekkende hulpstoffen en is derhalve niet
nadelig voor de intercellulaire binding van de epitheelcellen van de cornea.
Indicaties
Voor het vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie van het dier
ontoereikend is. Ter bevochtiging van de ogen bij het niet sluiten van de oogleden
gedurende algemene verdovingen. Als contactvloeistof bij gonioscopie. Voor het
reinigen van de ogen. Ter voorkoming en verwijdering van traanstrepen.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.