Pharmacovigilance

Ceva zet zich in voor haar klanten en het welzijn van hun dieren.

Ceva beschikt over een pharmacovigilantie team met als taak: het opsporen, evalueren, begrijpen en voorkomen van eventuele bijwerkingen die voortvloeien uit het gebruik van haar producten.

Wij raden u aan om de informatie in de bijsluiter zorgvuldig te lezen, voordat u een product gebruikt.

Indien u denkt dat er zich bijwerkingen voordoen die verband houden met het gebruik van een van onze producten:

  1. Raadpleeg dan uw dierenarts
  2. Neem bij dringende gevallen contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen
    Tel: 0317-423193
    Email: vetpharvig@cbg-meb.nl
    Meer informatie: http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl
  3. Neem, met behulp van onderstaand formulier, contact op met het pharmacovigilantie team van Ceva

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor Ceva Animal Health en de Ceva-groep om uw verzoek te beheren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan serviceproviders om dit beheer te organiseren. In overeenstemming met de verordeningen over persoonsgegevens hebt u toegangsrechten, rectificatie, beperking van de behandeling en overdraagbaarheid van uw gegevens.U kunt in bepaalde gevallen ook bezwaar maken tegen de behandeling, uw toestemming intrekken en verzoeken om de verwijdering van uw gegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens.Voor elke aanvraag betreffende uw persoonlijke gegevens, gaat u naar deze pagina.

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.