Zakelijke en wetenschappelijke partnerschappen

Door partnerschips met universiteiten, instituten en particuliere en publieke onderzoekscentra werkt Ceva Santé Animale aan een uitgebreid netwerk wereldwijd.

Ceva Santé Animale werkt aan een uitgebreid netwerk met zakelijke en wetenschappelijke instituten wereldwijd. Door partnerschappen met universiteiten, instituten en particuliere en publieke onderzoekscentra goed te onderhouden, blijft Ceva niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderzoeksvlak maar kan zij ook wetenschappelijke kennis uitbreiden en diversifiëren.

Wij geloven niet dat iemand het alleenrecht kan hebben op kennis. Om vandaag de dag de beste oplossingen te vinden, moeten we over de hele wereld kijken om de echt excellente bronnen van kennis te vinden. Om die reden wordt Ceva’s eigen interne onderzoek wereldwijd verspreid. Bovendien erkennen wij dat strategische allianties met externe partners essentieel zijn om onze eigen onderzoek & ontwikkeling te stimuleren en aan te vullen.

Een goed voorbeeld van hoe samenwerking met wetenschappelijk instituten iets kan opleveren, is Ceva’s ontwikkeling van een nieuwe vaccin. Ceva heeft, met de steun van het Franse Nationale Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (INRA) en de Veterinaire School van Nantes, het nieuwe vaccin ontwikkeld tegen Q-koorts, één van de belangrijkste opkomende zoönosen van Europa.

Dergelijke zakelijke en wetenschappelijke partnerschappen hebben Ceva de onschatbare gelegenheid gegeven om samen te werken met vooraanstaande specialisten op de diverse gebieden waarin we werkzaam zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om voortdurend onze vaardigheden en expertise aan te scherpen, waardoor wij de allerbeste producten voor onze klanten kunnen ontwikkelen. 

Mocht u zelf een zakelijk of wetenschappelijk idee hebben dat u graag onafhankelijk en/of in samenwerking met ons wilt ontwikkelen, gelieve dan per email contact op te nemen.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.