Focus op verantwoordelijkheid

Ceva streeft ernaar om op een verantwoordellijke en ethische manier een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en dier.

Als een wereldleider op het gebied van diergeneeskunde, omarmt Ceva haar sociale verantwoordelijkheid om niet alleen een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en dier, maar ook om dit op een verantwoordelijke en ethische manier te doen. Dit is dan ook het belangrijkste doel van al ons productonderzoek- en ontwikkeling.

In deze tijd van ongekende uitdagingen op gebied van milieu en de wereldeconomie, werkt Ceva er hard aan om producten te vervaardigen die veilig zijn voor gebruiker, dier en consument. We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu effectief te beschermen door bijvoorbeeld regelmatig studies uit te voeren naar de impact van dierlijk afval op het milieu.

Onze onderzoeks- en ontwikkelingscentra houden het welzijn van dieren zorgvuldig in de gaten. Al het werk dat daar wordt verricht, moet worden gecontroleerd aan de hand van een ethisch twaalfpuntensysteem, waarin punt 7 aangeeft dat alle dierenstudies ter goedkeuring moeten worden ingediend bij een interne commissie voor ethiek.

Ceva ondersteunt en draagt zichtbaar bij aan diverse sociale en welzijnsprogramma’s.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.