Programma ontwikkelingshulp

De samenwerking die Ceva Santé Animale is aangegaan met de internationale gemeenschap, de civiele samenleving en onderzoekers heeft grote impact op de levens van arme mensen.

Ceva en GALVmed

Ceva heeft zich als actief lid verbonden aan GALVmed, een wereldwijde non-profit alliantie tussen publieke, particuliere en overheidspartners, die momenteel financieel wordt ondersteund door de Bill and Melinda Gates Foundation. GALVmed richt zich op het beschermen van de veestapel en het redden van mensenlevens door het toegankelijk en betaalbaar maken van veevaccins, -diagnostiek en -medicijnen, zelfs voor de meest berooide veehouder. Ceva’s aanwezigheid in ontwikkelingslanden en haar technische bedrijfskennis, met name in tropische veterinaire geneeskunde, zal een substantiële bijdrage leveren aan deze alliantie.

Meer informatie kunt u vinden op de GALVmed website.

Ceva en het SOS-project

De campagne “Stamp Out Sleeping sickness” (kortweg SOS) is een publieke particuliere samenwerking tussen een aantal partners, waaronder Ceva, dat werd gelanceerd in Kampala, Oeganda in oktober 2006.

Deze samenwerking werd aangegaan in antwoord op de noodsituatie in een aantal districten in het noorden van Oeganda, waar de twee vormen van Menselijke Afrikaanse Trypanosomiasis - beter bekend als ‘de slaapziekte’- dreigden te convergeren.

Het SOS-programma heeft tot nu toe de behandeling gesponsord van 250.000 koeien in de districten Apac, Dokolo, Kaberamaido, Lira and Amolatar , die met één enkele medische behandeling met trypoanocidal-injecties van hun infectie werden ‘verlost’.

Om herinfectie te voorkomen moet de behandeling worden opgevolgd met een beperkt toepasbare spray dat een insecticide bevat, wat regelmatig moet worden aangebracht op plaatsen waar de tseetseevlieg zich graag voedt, zoals de poten en de buik van de koeien.

Het SOS-initiatief is er op succesvolle wijze in geslaagd om:

  1. De convergentie van de twee vormen van slaapziekte te voorkomen
  2. Het aantal gevallen van slaapziekte in het behandelingsgebied te verminderen
  3. Werkgelegenheid te creëren door het leveren van veterinaire producten en diensten
  4. De gezondheid en het levensonderhoud van vee en mens in het SOS-gebied te verbeteren

 > Meer informatie vindt u op de SOS website.

Ceva en paarden

Op het gebied van corporate sponsoring heeft Ceva ervoor gekozen om haar inspanningen te richten op de paardenwereld en in het bijzonder de paardensport. Volgens ons is deze tak van sport dè belichaming van de band tussen mens en dier. We hebben partnerschappen met zeer succesvolle rijders als Stephan Lafouge and Valérie Salles en leveren tevens enige veterinaire ondersteuning voor hun paarden.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.