Producten

Ceva Santé Animale is een veterinaire farmaceutische organisatie die actief is op vele therapeutische gebieden.

Met specialismen in alle veterinaire sectoren: van landbouwhuisdieren (pluimvee, varkens en herkauwers) tot gezelschapsdieren (kleine huisdieren en paarden).

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.