Verantwoordelijkheid

Ceva Santé Animale en onze partners werken samen om oplossingen te vinden voor de drie belangrijkste milieukwesties van deze tijd: veiligheid voor gebruiker en consument, bescherming van het milieu en het welzijn van dieren.

We letten er zeer zorgvuldig op dat wij, in alle landen waar Ceva actief is, producten ontwikkelen die veilig zijn voor de gebruiker, de dieren en de consument. Niet alleen zorgen wij ervoor dat de benodigde bronnen beschikbaar zijn om onderzoeken uit te voeren teneinde deze doelen te kunnen bereiken, maar ook handhaven wij de hoogst mogelijke ethische standaard in al onze activiteiten, van onderzoek & ontwikkeling tot sales & marketing.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.