Cardio academy: de module 10 is nu beschikbaar!

CardioAcademy is een website gewijd aan cardiologie. Het verschaft een opleiding in een specifiek gebied van de cardiologie, de eerste 12 modules handelen nl. over de verschillende aspecten van mitralisklepdegeneratie.

De eerste 8 modules waren pathofysiologie, het klinisch onderzoek, radiografisch onderzoek, het echocardiografisch onderzoek en biomarkers. Deze zijn nog steeds beschikbaar online. De 9e module behandelt het werkingsmchanisme van de voornaamste hartgeneesmiddelen.

Deze maand is de 10e module online beschikbaar. Professor Atkins belicht op een duidelijke manier wat de meest recente aanbevelingen zijn bij de behandeling van hartfalen.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.