Ceva partner van het Cat Friendly Clinic programma

Ceva Santé Animale is nu partner van het ‘Cat Friendly Clinic’ programma van International Cat Care en dit tot 2020

Ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van katten is Ceva al meer dan twintig jaar sterk betrokken bij het ontwikkelen van producten en diensten specifiek voor katten.  Door wetenschappelijke partnerships en gespecialiseerde onderzoeksteams heeft Ceva eveneens bijgedragen tot een verbetering van de kattengeneeskunde.

Bovendien ondersteunt Ceva dierenartsen bij de ontwikkeling van hun klinische activiteiten voor katten.

Ceva's inspanningen zijn reeds erkend door International Cat Care, wat de afgelopen tien jaar heeft geleid tot de toekenning van een aantal ‘Easy to Give ‘ en ‘Cat Friendly’ awards aan Ceva-producten.

Ceva is dan ook terecht  trots om partner van het ‘Cat Friendly Clinic’ Programma van International Cat Care te zijn. Ceva is overtuigd dat de toenemende zorg voor katten in dierenartsenpraktijken leidt tot een verbetering van het welzijn en de gezondheid van katten en dit past perfect bij onze kernwaarden.

Meer informatie over het ‘Cat Friendly Clinic’ Programma vindt u op www.catfriendlyclinic.org

Ceva heeft reeds een aantal awards in ontvangst mogen nemen: 

6 "Easy to give " awards voor  ZODON®, THERIOS®, KESIUM®, EFEX®, VECTRA® Felis en AMODIP®

2 "Cat Friendly"  awards voor FELIWAY® CLASSIC en FELIWAY® FRIENDS

 

International Cat Care is een ‘charity’  toegewijd aan de gezondheid en het welzijn van katten.

International Society of Feline Medecine is de diergeneeskundige afdeling van International Cat Care en geeft wereldwijd informatie aan dierenartsen over geneeskunde en chirurgie van katten.

‘Cat Friendly Clinic’ Programma is een wereldwijd programma van het ISFM en accrediteert dierenartspraktijken tot een kat vriendelijk niveau van ‘Bronze’, ‘Silver’ of ‘Gold’.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.