Longonderzoek met het Ceva Lung Program (CLP)

Longonderzoek bij varkens aan de slachtlijn levert waardevolle informatie op over de longgezondheid van vleesvarkens. Daarom ontwikkelde Ceva Santé Animale het Ceva Lung Program (CLP), een applicatie voor het scoren van longen bij slachtvarkens.

Met de CLP methode kan men de aanwezigheid, het aantal gevallen en de impact van mogelijke infecties met Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) en Actinobacillus pleuropneumoniae (App) vaststellen. Het Ceva Lung Program werkt volgens een gestandaardiseerde, wetenschappelijke methode, waardoor het mogelijk is om resultaten onderling te vergelijken.

De CLP applicatie wordt gebruikt tijdens het screenen van longen in het slachthuis. Volgens een vast protocol worden de zeven longkwabben gescoord op de aanwezigheid van letsels of littekens. Na afloop van het CLP onderzoek ontvangen de bedrijfsdierenarts en de varkenshouder een rapport waarin een aantal parameters zijn weergegeven die inzicht kunnen geven in de mate waarin M. hyo en App infecties onder controle zijn. Dat zijn onder meer het percentage door pneumonie aangetaste longen en het aangetast longoppervlak, de enzoötische pneumonie index (EP index), het percentage pleuritis en de APP index.

Op basis van deze resultaten kunnen dierenartsen en varkenshouders doelgericht werken aan een betere longgezondheid. Daarnaast is het ook mogelijk om na te gaan of een specifieke controle-aanpak zoals vaccinatie tegen één van de vermelde longaandoeningen het gewenste effect oplevert. Wanneer het CLP routinematig wordt toegepast, kan het de dynamiek van infecties met M. hyo en/of App binnen een bedrijf in beeld brengen.

Longonderzoek met het Ceva Lung Program wordt door Ceva als service aangeboden aan dierenartsen en varkenshouders die de longgezondheid op hun varkensbedrijven willen verbeteren.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.