Cardiologie van de hond

Ceva heeft een enorme expertise op het gebied van cardiologie bij de hond. Dierenartsen beschikken over een completere behandeling van hartfalen en honden kunnen zo van een langere levensduur genieten.

De Research&Development-afdeling van Ceva heeft enorm geïnvesteerd in het uitdiepen van haar expertise op het gebied van cardiologie bij de hond. Dankzij deze inspanningen is Ceva in staat geweest om een molecuul, waarvan het gebruik tot voordien beperkt was tot de humane cardiologie, te ontwikkelen voor diergeneeskundig gebruik: spironolactone.

Dankzij deze onderzoeken, beschikken dierenartsen over een nieuwe, completere behandeling van hartfalen en kunnen honden van een langere levensduur genieten.

Naast wetenschappelijk onderzoek is Ceva eveneens betrokken bij het bevorderen van de interactie tussen humane hartspecialisten en veterinaire hartspecialisten, door elke 2 jaar het internationale Cardiologie Symposium in Bordeaux te organiseren. Voor dit evenement worden afgevaardigde hartspecialisten vanuit de hele wereld uitgenodigd.

Op het gebied van cardiologie draagt Ceva eveneens bij aan de opleiding van dierenartsen door bijvoorbeeld het organiseren van workshops en klinische namiddagen met specialisten. Op die manier kunnen dierenartsen hun werkwijze toetsen en up to date blijven.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.