Terug naar productlijst

CEVAC IBD 2512L

Download hier de bijsluiter:

Cevac IBD NL v111170-90sr-24102012.pdf

CEVAC IBD 2512 L ®

Aviair infectieuze bursitis vaccin voor kippen

Samenstelling: 
Levend infectieuze bursitis (IBD) virus, Winterfield 2512, G-61 stam 2,0 log10 tot 3,2 log10 EID50*/dosis, *EID50 (embryo infectious dosis 50%). 

Doeldiersoort: 
Kippen (vleeskuikens vanaf een leeftijd van 10 dagen) 

Indicaties: 
Voor de actieve immunisatie van vleeskuikens met maternale antilichamen tegen infectieuze bursitis (IBD, Ziekte van Gumboro), ter vermindering van sterfte, klinische ziekteverschijnselen, gewichtsverlies en acute laesies in de bursa van Fabricius veroorzaakt door zeer virulente infectieuze bursitis virussen. 

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij zieke vogels. Niet gebruiken bij geïnfecteerde koppels met klinische symptomen. Niet gebruiken voor immunisatie van koppels zonder maternale antilichamen (MDA).

Dosering en toedieningswijze: 
1 dosis/kip, Voor orale toediening, via reconstitutie in drinkwater. 

Bijwerkingen: 
Gegevens van veiligheidsstudies zijn niet beschikbaar. 

Wachttermijn: 
Nul dagen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
CEVA Santé Animale B.V. 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
REG NL111170. 

Afleveringswijze: 
UDA. 

Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.