Terug naar productlijst

CEVAC Ibird

Download hier de bijsluiter:

Cevac Ibird v112240-90wr-14092014.pdf

CEVAC IBird ®

Lyofylisaat voor suspensie voor kippen.

Samenstelling:
Levend, geattenueerd infectieuze bronchitis (IB) virus, stam 1/96 min. 2.8 log10 EID50* max. 4.3 log10 EID50* *EID50=50% Embryo Infective Dosis.

Doeldiersoort: Kip (vleeskuikens en toekomstige leghennen).

Indicaties:
Voor de actieve immunisatie van vleeskuikens en toekomstige leghennen om het schadelijke effect op de ciliaire activiteit als gevolg van de infectie, hetgeen zich kan manifesteren als klinische respiratoire verschijnselen, te verminderen.

Contra-indicaties:
Vaccineer geen ongezonde dieren. Dosering: 1 dosis/kip,

Vleeskuikens:
Eén dosis van het vaccin dient te worden toegediend door middel van grove spray vanaf een leeftijd van 1 dag. Toekomstige leghennen: Eén dosis vaccin dient te worden toegediend via het drinkwater vanaf een leeftijd van 10 dagen.

Bijwerkingen:
Na vaccinatie met het product werden geen opmerkelijke klinische verschijnselen waargenomen.

Wachttermijn:
Nul dagen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CEVA Santé Animale B.V.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
REG NL 112240.

Afleveringswijze:
UDA.
Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.