Terug naar productlijst

CEVAC TRANSMUNE

Download hier de bijsluiter:

Cevac TRansmune NL v105775-90wr-03092014.pdf

CEVAC TRANSMUNE ®

Lyofilisaat voor suspensie voor injectie met suspendeervloeistof voor kippen.

Samenstelling:
Levend, geattenueerd infectieuze bursitis (IBD) virus, stam Winterfield 2512, tenminste 0,1 CID50 (Chicken Infective Dose 50%).

Doeldiersoort:
Kip (18 dagen oude geëmbryoneerde vleeskuiken broedeieren of eendags-vleeskuikens, van tegen infectieuze bursitis (IBD) gevaccineerde hennen).

Indicaties:
Voor de actieve immunisatie van kippen ter vermindering van sterfte, klinische ziekteverschijnselen, gewichtsverlies en acute laesies in de bursa van Fabricius geassocieerd met infecties veroorzaakt door zeer virulente aviaire infectieuze bursitis (IBD) virussen.

Contra-indicaties:
Het gebruik van dit vaccin is gecontra-indiceerd voor eieren of ééndagskuikens afkomstig van moederdierentomen die niet gevaccineerd zijn volgens een infectieuze bursitis vaccinatieprogramma. Het is gecontra-indiceerd om ééndagskuikens te vaccineren komend uit eieren die in ovo gevaccineerd zijn met het product.

Dosering:
Het injectievolume is 0,05 ml per dosis voor in ovo toediening. Het injectievolume is 0,1 ml per dosis voor subcutane toediening.

Bijwerkingen:
Bij gevaccineerde kuikens, word milde tot matige lymfocyten depletie waargenomen na de vaccinatie, met een maximum rond de 7e dag na vaccinatie. Na 7 dagen neemt deze depletie weer af. 

Wachttermijn:
Nul dagen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CEVA Santé Animale B.V.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
REG NL 105775.

Afleveringswijze:
UDA.

Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.