Terug naar productlijst

Cevac Mass L

Download hier de bijsluiter:

Cevac Mass L - bijsluiter.pdf

CEVAC MASS L®

Lyofilisaat voor oculonasale suspensie voor kippen.

Samenstelling:
Elke dosis (0,2 ml) bevat: Werkzaam bestanddeel: Levend, geattenueerd infectieus bronchitis virus (IBV), Massachusetts B-48 stam 102,8 – 104.3 EID50* *EID50=50% embryo infective dosis.

Doeldiersoort:
Kip.

Indicaties: 
Voor de actieve immunisatie van vleeskuikens en toekomstige leghennen tegen infectieuze bronchitis (serotype Massachusetts), ter reductie van de respiratoire klinische verschijnselen, de schadelijke effecten op de ciliare activiteit en de aanwezigheid van virus in de trachea.

Contra-indicaties:
Geen. 

Dosering:
Toediening door verneveling. Het vaccin moet worden toegediend vanaf een leeftijd van één dag, één dosis/kip.

Bijwerkingen:
Geen significante klinische verschijnselen werden na toediening van het diergeneesmiddel waargenomen. Licht tracheaal reutelen wordt vaak op 4-6 dagen na vaccinatie waargenomen; dit verdwijnt volledig binnen enkele dagen.

Wachttermijn:
Nul dagen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CEVA Santé Animale B.V.  

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
REG NL 118336.

Afleveringswijze:
UDA.

Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.