Terug naar productlijst

Novamune

Download hier de bijsluiter:

Novamune - bijsluiter.pdf

Novamune ®

Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor kippen.

Samenstelling:
Per dosis (0,2 ml): Werkzaam bestanddeel: Levend geattenueerd IBD virus, serotype 1, stam SYZA26 2,65 – 4,2 log10 CID50* Hulpstoffen: BDA (antilichamen tegen infecteuze bursitis) 1,3 – 2,2 log10 AB eenheden** CID50: (Chicken Infective Dose 50%) ** AB eenheden: antilichaam eenheden.

Doeldiersoort:
Kip.

Indicaties:
Voor de actieve immunisatie van één dag oude toekomstige leghennen ter vermindering van klinische verschijnselen en acute laesies in de bursa van Fabricius veroorzaakt door zeer virulente aviaire infectieuze bursitis (IBD) virus infectie.

Contra-indicaties: 
Vaccineer geen kippen van moederdierentomen die niet gevaccineerd zijn, of zonder MDA tegen IBDV, omdat vaccinatie van dergelijke vogels immunosuppressie kan veroorzaken.

Dosering:
Het vaccin dient eenmalig toegediend te worden op de leeftijd van 1 dag. Er kan een automatische injectiespuit worden gebruikt. Het injectievolume is 0,2 ml per dosis. Het vaccin wordt onder de huid van de nek geïnjecteerd.

Bijwerkingen:
Bij gevaccineerde kippen, word milde tot matige lymfocyten depletie zeer vaak waargenomen na de vaccinatie, met een maximum rond de 7e dag na vaccinatie. Na 7 dagen neemt deze depletie af, gevolgd door repopulatie met lymfocyten en regeneratie van de bursa van Fabricius.

Wachttermijn:
Nul dagen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CEVA Santé Animale B.V.  

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: 
REG NL 120367

Afleveringswijze:
UDA.

Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.