Terug naar productlijst

Vectormune ND

Download hier de bijsluiter:

Vectormune ND - bijsluiter.pdf

Vectormune ND®

Suspensie en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor kippen.

Samenstelling:
Per dosis gereconstitueerd vaccin (0,05 ml in-ovo of 0,2 ml subcutaan): Werkzaam bestanddeel: Levend recombinant cel-geassocieerd viraal kalkoen herpesvirus (rHVT/ND) met daarin ingebracht het fusie proteïne van de lentogene D-26 Newcastle virus stam: 2500 – 8000 PFU* (* PFU: plaque vormende eenheid). 

Doeldiersoort:
Kip en geëmbryoneerde kippeneieren.

Indicaties:
Voor de actieve immunisatie van 18 dagen oude geëmbryoneerde kippeneieren of één dag oude kuikens ter vermindering van mortaliteit en klinische verschijnselen veroorzaakt door Ziekte van Newcastle Virus en ter vermindering van mortaliteit, klinische verschijnselen en laesies veroorzaakt door Ziekte van Marek Virus met fenotype “virulent”.

Contra-indicaties:
Geen.

Dosering:
In ovo: Eén enkele dosering van 0,05 ml wordt geïnjecteerd in elk 18 dagen geëmbryoneerde vleeskippenei. Subcutaan gebruik: Eén enkele injectie van 0,2 ml per kip wordt op een leeftijd van één dag oud toegediend bij vleeskuikens en leghennen.

Bijwerkingen:
Geen bekend.

Wachttermijn:
Nul dagen.  

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
EU/2/15/188/001-003.

Afleveringswijze:
UDA.

Voor meer informatie:
Zie bijsluiter of contactgegevens.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.