Terug naar productlijst

Cardalis

Cardalis®

Kauwtabletten voor honden. Verkrijgbaar in 3 verschillende sterktes.
Bevat per kauwtablet: 2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg, 10 mg/80 mg benazepril HCl/spironolactone.

Indicaties:
Voor de behandeling van congestief hartfalen veroorzaakt door chronische mitralisklep degeneratie bij honden (met een passende diuretische ondersteuning).

Toediening en dosering: 
 Oraal gebruik.
 Cardalis kauwtabletten moeten eenmaal per dag toegediend worden in een dosering van 0,25 mg/kg lichaamsgewicht benazepril HCl en 2 mg/kg lichaamsgewicht spironolactone.

Contra-indicaties:
 Niet gebruiken tijdens dracht of lactatie.
 Niet toedienen aan dieren die gebruikt worden voor of bestemd zijn voor het fokken.
 Niet gebruiken bij honden die lijden aan hypoadrenocorticisme, hyperkaliëmie of hyponatriëmie.
 Niet gebruiken in combinatie met NSAIDs bij honden met nierinsufficiëntie.
 Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor ACEi of voor één van de hulpstoffen.
 Niet gebruiken in gevallen van cardiac output falen, te wijten aan aorta- of pulmonaire stenose.

Bijwerkingen:
 Braken werd zeer zelden gemeld in spontane meldingen.
 Raadpleeg de bijsluiter voor gebruik.

Vraag uw Ceva accountmanager om meer informatie over Cardalis®.

REG BE-EU/2/12/142/001-006 – op diergeneeskundig voorschrift.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.