Terug naar productlijst

Isemid

Download de bijsluiter:

Bijsluiter Isemid.pdf

Isemid®

Kauwtabletten voor honden. Verkrijgbaar in 3 verschillende sterktes.
Isemid 1 mg kauwtabletten voor honden (2,5 – 11,5 kg)
Isemid 2 mg kauwtabletten voor honden (> 11,5 – 23 kg)
Isemid 4 mg kauwtabletten voor honden (> 23 – 60 kg)

Werkzame bestanddelen:
Per kauwtablet:
Isemid 1 mg > 1 mg torasemide
Isemid 2 mg > 2 mg torasemide
Isemid 4 mg > 4 mg torasemide

Langwerpige bruine tabletten met breukstreep. De tablet kan in twee helften worden verdeeld.

Indicaties
Voor de behandeling van klinische symptomen gerelateerd aan congestief hartfalen bij honden, inclusief pulmonair oedeem.

Toediening en dosering:
 Oraal gebruik.
 De aanbevolen aanvangs-/onderhoudsdosis is 0,13 tot 0,25 mg torasemide/kg lichaamsgewicht/dag, eenmaal daags.
 In geval van matig of ernstig longoedeem, kan deze dosis indien nodig worden verhoogd tot een maximale dosis van 0,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag, eenmaal daags. 
 Doses van 0,26 mg/kg en hoger mogen alleen voor een maximale periode van 5 dagen worden toegediend. Na deze periode moet de dosis worden verlaagd tot de onderhoudsdosering en moet de hond binnen enkele dagen door de dierenarts worden beoordeeld.

Contra-indicaties
 Niet gebruiken in gevallen van nierfalen.
 Niet gebruiken in gevallen van dehydratie, hypovolemie of hypotensie. Niet gelijktijdig gebruiken met andere lisdiuretica.
 Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen
 In een klinische veldstudie werden zeer vaak nierinsufficiëntie, een verhoging van de renale bloedwaarden, hemoconcentratie en veranderingen in de elektrolytbalans (chloor, natrium, kalium, fosfor, magnesium, calcium) waargenomen.
 De volgende klinische symptomen werden vaak waargenomen: episodische gastro-intestinale symptomen zoals braken en diarree, dehydratie, polyurie, polydipsie, urine-incontinentie, anorexia, gewichtsverlies en lusteloosheid.
 Andere effecten die consistent zijn met de farmacologische activiteit van torasemide werden waargenomen in preklinische studies bij gezonde honden in de aanbevolen dosering, dat wil zeggen droge mucosa van de mondholte, reversibele toename van glucose- en aldosteron-serumconcentraties, afname van het soortelijk gewicht van de urine en toename van urine pH.
 Raadpleeg de bijsluiter voor gebruik.

Overige informatie
Elke blister bevat 10 tabletten en is verpakt in een kartonnen doos.

Vraag uw Ceva accountmanager om meer informatie over Isemid®.

REG EU/2/18/232/002 - EU/2/18/232/004 - EU/2/18/232/006 - op diergeneeskundig voorschrift.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.