Terug naar productlijst

Isemid

Download de bijsluiter:

Bijsluiter Isemid.pdf

Isemid®

Isemid 1 mg kauwtabletten voor honden (2,5 – 11,5 kg)
Isemid 2 mg kauwtabletten voor honden (> 11,5 – 23 kg)
Isemid 4 mg kauwtabletten voor honden (> 23 – 60 kg)
torasemide

Werkzame bestanddelen:
Per kauwtablet:
Isemid 1 mg > 1 mg torasemide
Isemid 2 mg > 2 mg torasemide
Isemid 4 mg > 4 mg torasemide

Langwerpige bruine tabletten met breukstreep. De tablet kan in twee helften worden verdeeld.

Doeldier
Honden

Indicaties
Voor de behandeling van klinische symptomen gerelateerd aan congestief hartfalen bij honden, inclusief pulmonair oedeem.

Contra-indicaties
 Niet gebruiken in gevallen van nierfalen.
 Niet gebruiken in gevallen van dehydratie, hypovolemie of hypotensie. Niet gelijktijdig gebruiken met andere lisdiuretica.
 Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen
Zie bijsluiter.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg
 Oraal gebruik.
 De aanbevolen aanvangs-/onderhoudsdosis is 0,13 tot 0,25 mg torasemide/kg lichaamsgewicht/dag, eenmaal daags. In geval van matig of ernstig longoedeem, kan deze dosis indien nodig worden verhoogd tot een maximale dosis van 0,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag, eenmaal daags.
 Doses van 0,26 mg/kg en hoger mogen alleen voor een maximale periode van 5 dagen worden toegediend. Na deze periode moet de dosis worden verlaagd tot de onderhoudsdosering en moet de hond binnen enkele dagen door de dierenarts worden beoordeeld.

De dosis moet worden aangepast om het comfort van de patiënt te behouden, met aandacht voor de renale functie en elektrolytenbalans. Zodra de symptomen van congestief hartfalen onder controle zijn en de patiënt stabiel is, moet de behandeling worden voortgezet met de laagst effectieve dosis, indien langdurige diuretische therapie met dit diergeneesmiddel noodzakelijk is.

Zie bijsluiter voor het doseringsschema

Aanwijzing voor een juiste toediening
Als de tablet niet spontaan door de hond wordt opgenomen, kan het ook met voedsel of rechtstreeks in de bek worden gegeven.

Wachttijd(en)
Niet van toepassing.

Speciale waarschuwingen
Zie bijsluiter.

Overige informatie
Elke blister bevat 10 tabletten en is verpakt in een kartonnen doos.

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag.

Terug naar boven