Terug naar productlijst

Zelys

Zelys®

Kauwtabletten voor honden. Verkrijgbaar in 3 verschillende sterktes, voor een eenvoudige toediening bij verschillende gewichtsklassen. 
Bevat per kauwtablet: 1,25mg – 5mg - 10mg pimobendan.

Indicaties: 
Behandeling van CHF bij honden veroorzaakt door hartklepinsufficiëntie (mitralis- en/of tricuspidalisklep regurgitatie) of dilatatieve cardiomyopathie. 

Toediening en dosering: 
 Oraal gebruik.
 Dosering: 0,2 tot 0,6 mg pimobendan/kg LG per dag. De dagelijkse dosering is bij voorkeur 0,5 mg pimobendan/kg LG.
 De dosis moet worden verdeeld in twee toedieningen (0,25 mg/kg LG elk). Elke dosis dient ongeveer 1 uur vóór het voeren te worden gegeven. 

Contra-indicaties: 
 Pimobendan niet gebruiken bij hypertrofische cardiomyopathieën of bij aandoeningen waarbij een verbetering van het hartminuutvolume niet mogelijk is in verband met functionele of anatomische redenen (bijvoorbeeld aortastenose). 

Bijwerkingen: 
 In zeldzame gevallen kan een licht positief chronotroop effect (verhoging van de hartslag) en braken voorkomen. Deze effecten zijn echter dosisafhankelijk en kunnen worden vermeden door de dosis te verlagen.
 In zeldzame gevallen werd voorbijgaande diarree, anorexie of lethargie waargenomen.
 Raadpleeg de bijsluiter voor gebruik.

De smakelijke tabletten zijn verkrijgbaar in 3 verschillende sterktes.
Vraag uw Ceva accountmanager om meer informatie over Zelys®.

REG BE-V556817 / BE-V556826 / BE-V556835 - op diergeneeskundig voorschrift.
REG NL 120129 / NL 120130 / NL 120131 - UDA.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.