Vaccins

Vooral op het gebied van de biologie van de varkenssector hebben de laboratoria en onderzoekers van Ceva, die met hun naam en met hun werk het diergeneeskundig onderzoek markeerden, geschiedenis geschreven.

Zo hebben gerenommeerde wetenschappers zoals Aladar Aujezsky of Adorjan Bartha gewerkt in het Hongaarse laboratorium Phylaxia Vet Bio Co (nu bekend als Ceva Phylaxia).

En deze wetenschappelijke topexpertise is nog altijd aanwezig in de cultuur van Ceva Santé Animale. Hierdoor kunnen wij oplossingen bieden voor de belangrijkste besmettelijke ziekten binnen de varkenssector.

Preventie van zoönoses door vaccinatie is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse en toekomstige veehouderij en is ook één van de grote aandachtspunten van Ceva Santé Animale.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.